การฝึกอบรม เรื่อง "แนวปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น" รุ่นที่ 2


วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. จัดโดยความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ณ ห้อง A420 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

* อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ติดต่อ - สอบถาม เพิ่มเติมที่
สำนักงาน กำแพงแสน :
โทรศัพท์: 034-353-217 ถึง 20
โทรสาร : 034-353-222
มือถือ : 091-774-0091