การกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ เพื่อกำจัดขยะในห้องปฏิบัติการ
คุณ วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ (ติดต่อด้านเทคนิค) ตำแหน่ง Assistant Management Representative โทร 087-200-7928 e-mail wilaipan@hotmail.com โทร 038-209-913-5 แฟ็ก: 038-209-969
คุณ Natchaya Anupattanakun (แพรว) ตำแหน่ง Sales Executive โทร 086-363-7321 e-mail natchaya.anu@gmail.com, mk@recycle.com โทร 02-749-8522 ext.110 แฟ็ก: 02-749-9650


ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร