วันที่จัดการอบรม - สัมมนา : 4,11,18,25 พ.ค. 60

ขอเชิญอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Introduction to GWAS and QTL analysis by using GBS" วันที่ 4, 11, 18 และ 25 พฤษภาคม 2560 * เปิดรับจำหนวยจำกัดเพียง 15 ท่านแรก เท่านั้น

ขณะนี้ปิดรับสมัครการลงทะเบียนแล้ว แต่ท่านสนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Hans de Jong ในวันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.


         
Objectives
The goal of this module is to introduce the basic concepts of using genetic markers to identify QTL and of estimating marker-trait associations, and to expose students to applications of these methodologies. Materials will cover the basics of statistical methods for QTL detection and QTL interval mapping including genome-wide association analyses. Properties, advantages, disadvantages, and requirements of alternate designs and analysis strategies will be discussed.


รายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารประกอบ คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม - สัมมนา : คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091