วันที่จัดการอบรม - สัมมนา : 23 มี.ค. 61

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Long-term storage of plant biodiversity by cryopreservation" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 - 11:30 น.

         ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง " Long-term storage of plant biodiversity by cryopreservation" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 - 11:30 น.
บรรยายโดย: Dr.Jiri Zamecnik จาก Crop Research Institute, Prague, The Czech Republic
วัน เวลา สถานที่
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 ? 11:30 น. ห้อง A-106 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขั้นตอนการสมัคร
การสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ลงทะเบียนที่ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารประกอบ คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม - สัมมนา : คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091