สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

 suntaree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1,2,3

ที่อยู่: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A229) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 216

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics


1 นักวิจัยอาวุโส สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558-ปัจจุบัน
2 อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2537-2558
3 อาจารย์ สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2522-2537