สิริกุล วะสี

Sirikul

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ที่อยู่: ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.rdi.kps.ku.ac.th/tvrc


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ
2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ
3. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
4. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย