ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ที่ได้รับรางวัล "2010 SCG Chair Professor Scholarship"

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คุณเชาวลิต เอกบุตร (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Paper) คุณไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด คุณภาสกร บูรณะวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ ได้มอบรางวัล "2010 SCG Chair Professor Scholarship"แก่ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ที่ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ได้ีมีตัวแทนคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์(ซ้าย)รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

 

สมาชิกห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืชและคณะศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์