ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2554

 

สมาชิกห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ขอแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ ขุนสนิท มหาบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ประจำปี 2554