บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และ บมจ.น้ำตาลครบุรี มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ปี 2555

 

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คุณการุญ นันทิลีพงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (CPI) และคุณถกล ถวิลเติมทรัพย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้ำตาลครบุรี (KBS) ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างงานด้านชีวฟิสิกส์และธาตุอาหารของพืช ประจำปี 2555 แก่ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ จำนวน 200,000 บาท ณ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชั้น 30 ลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ

สมาชิกห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ขอขอบพระคุณ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และ บมจ.น้ำตาลครบุรี ที่สนับสนุนโครงการฯ ประจำปี 2555 มา ณ ที่นี้