ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2555


สมาชิกห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สุขโฉม ณ นคร มหาบัณฑิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ประจำปี 2555