จากศูนย์ฯ สู่สวน : ความเข้าใจผิดเรื่องการดูแลต้นสะละ

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

เมื่อเสียงรายงานหยุดลง พลันเกิดความเงียบกริบในกลุ่มชาวสวนของชมรมผู้ปลูกสะละจันทบุรีที่มานั่งฟังทั้งห้องประชุม พร้อมกับสีหน้าที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยิน ชาวสวนผู้กล้าคนหนึ่งตัดความเงียบด้วยเสียงพูดว่า ที่อาจารย์เสนอมาเป็นผลจากการทดลอง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ผู้รายงานรู้สึกประหลาดใจว่า งานวิทยาศาสตร์ของตน กลายเป็นงานไสยศาสตร์เกษตรไปได้อย่างไร...

 

อ่านเรื่องเต็ม (0.2MB)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 12 ม.ค. 53)

 

Ref : บทความจาก ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter)
ปีที่ 1 ฉนับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552)

 

สภาพสวน ใบ และผลผลิตสะละเนินวงศ์ คุณลุงปรีชา ปิยารมย์ เดือนมิถุนายน 2552

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter)