เรื่องน่ารู้ AgBiotech : เพื่อความเข้าใจ เรื่องการให้น้ำแก่พืช

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  

คำถามที่เกิดขึ้นเมื่อคิดถึงการให้น้ำแก่พืชมี 2 ข้อใหญ่ๆ คือ หนึ่งให้น้ำบ่อยแค่ไหน และสองให้น้ำครั้งละเท่าไร สองคำถามนี้มีการอธิบายมากมายในเอกสารวิชาการ ด้านชลประทานและด้านปฐพีศาสตร์ ที่นำไปสู่การศึกษา หาความต้องการใช้น้ำของพืช (crop water requirement) เพื่อตอบให้ได้ว่า พืชต้องการใช้น้ำวันละกี่มิลลิเมตรหรือกี่ลิตร

การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพืชดังกล่าวเป็นแนวที่ยังเขียนอธิบายกันมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การจัดการให้น้ำแก่พืชมักไปสู่ทางตัน เพราะพบว่าไม่มีข้อมูลการศึกษาสำหรับพืชที่สนใจ

 

   

แนวคิดที่จะอธิบายในที่นี้ เป็นแนวที่ต่างจากที่รู้จักคุ้นเคยในเอกสารวิชาการดั้งเดิม โดยปรับการให้น้ำแก่พืชจากมุมมองความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการไหลของน้ำภายในต้นพืช ร่วมกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ การให้น้ำที่ทำให้สามารถให้น้ำน้อยแต่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ลดการพึ่งพาให้ดินเป็นแหล่งเก็บน้ำอ่านเรื่องเต็ม (2.0MB)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 27 เม.ย. 53)

 

 

Ref : บทความจาก ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter)
ปีที่ 2 ฉนับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2553)