ปาล์มน้ำมัน ข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การเปลี่ยนนโยบายการเกษตร

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ในปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชพลังงานกำลังเป็นที่ถูกจับตาว่า จะเป็นแหล่งทดแทนปิโตรเลียมได้ในระดับหนึ่ง  รัฐบาลมีแนวคิดจะขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน 5 แสนไร่ คำถามคือปลูกปาล์มในภาคอีสานได้หรือไม่

นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   ได้รับเชิญให้ร่วมไปกับคณะของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย ได้ตรวจดูสภาพสวนปาล์มน้ำมันในภาคใต้และภาคอิสาน ซึ่งท้ายที่สุด ได้ส่งผลการประเมินมีความชัดเจนว่า สภาพอากาศภาคอิสานไม่เหมาะกับการปลูกปาล์มน้ำมันเชิงการค้า

จากข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนขั้นต้น ทำให้รัฐบาลขณะนั้นต้องปรับหยุดแผนการส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอิสาน (พฤษภาคม 2548) ซึ่งประเมินว่า ได้ลดความเสียหายแก่เกษตรกรขั้นต้นว่าไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท (คิดเฉพาะค่าต้นกล้า 10 ล้านต้น)

โจทย์คือ ปลูกปาล์มน้ำมันที่ทุ่งรังสิตได้หรือไม่

อ่านเรื่องเต็ม (3.8 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 53)

 

ขอขอบคุณ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ที่ให้งบสนันสนุนงานวิจัยพื้นฐานของปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

Oil Palm: Basic science has impact on Government agricultural policy

Amid the soaring price of petroleum, the Government back in 2005 has set target on acquiring alternative source. The biodiesel is deemed viable through the growing of half a million rais of oil palm in the northeastern part of the country. The pressing question is whether oil palm can be put into production in NE region.

The initial response would be to grow the palm on the trial and error basis. What use is the advancement of agricultural science if the probable limitations to palm growth can not be verified a priori based on sound scientific data of the crop?

Thanks to the sensible decision of the Government at that time to cancel the NE half a million rai of oil palm planting project. As a first approximation, the policy change spares the farmers at least 600 million baht incurring debt, considering the cost of the 10 million seedlings alone.

Next question: is oil palm production feasible in the Rangsit area?

Read Full Text (6.2 MB)

Already downloaded  times (from 7 Nov 2010)

 

Principle investigator: Suntaree Yingjajaval

The oil palm physiology study project is currently undertaken by the Center of Excellence on Agricultural Biotechnology, Science and Technology Postgraduate Education and Research Development Office, Ministry of Education.

The Chumporn Oil Palm Industry Public Company supports funding and equipment to Kasetsart University for the basic study of oil palm since 1991.