ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม

ผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ สุทิน หิรัญอ่อน
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN : 974-537-460-1
Format : PDF fileบทสรุปรายงาน (4.2 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ผลกระทบการขังน้ำต่อดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของมะม่วงที่ระดับทั้งต้นและใบ (5.1 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ อัตราคายน้ำ และอัตราไหลในลำต้นของมะม่วงทั้งต้น (17.6 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ อัตราคายน้ำ ประสิทธิภาพการใช้แสง และพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบมะม่วง (17.0 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

อัตราสังเคราะห์แสงสูงสุด ประสิทธิภาพการใช้แสงสูงสุด ปริมาณคลอโรฟิลล์ และจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ของใบมะม่วง(9.4 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและธาตุอาหารหลักในใบมะม่วง (8.3 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ปริมาณออกซิเจนในสารละลายดินที่ปลูกมะม่วง (3.4 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ภาคผนวก
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)