ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตกผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ คัทลียา ฉัตร์เที่ยง
จำนวนหน้า : 63 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :
Format : PDF fileข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจปัญหาเกิดอาการยอดตายของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก (19.2 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

สภาพอากาศ (3.7 Mb)
พลังงานแสงแดด, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ และแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

สภาพน้ำในดิน (4.8 Mb)
พลังงานของน้ำในดิน, ปริมาณของออกซิเจนในสารละลายดิน และระดับกรดด่าง (pH) ของสารละลายดิน

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

กิจกรรมของใบยูคาลิปตัสในรอบวัน (14.1 Mb)
อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ คายน้ำ และค่านำไหลปากใบ, ประสิทธิภาพการใช้แสง, พลังงานศักย์ของน้ำในใบ, อัตราไหลในลำต้น และการเปลี่ยนแปลงของขนาดลำต้น

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

มวลชีวภาพ (3.0 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ภาคผนวก (4.0 Mb)
ศักยภาพของระบบสังเคราะห์แสง - เส้นตอบสนองต่อแสง, จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และค่านำไหลเมสโซฟิลล์ และปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)