บทปฏิบัติการปฐพีวิทยามูลฐานผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 113 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2536
ISBN :
Format : PDF file


 

 

หนังสือ "บทปฏิบัติการปฐพีวิทยามูลฐาน" เล่มนี้ ได้มีการพิมพ์เป็นเล่มในจำนวนที่จำกัด ผู้แต่งจึงได้คัดลอก (scan) ในรูปแบบไฟล์ pdf ผู้อ่านสามารถเลือกเฉพาะบทที่สนใจ หรือทั้งเล่มได้จาก link ทางด้านล่าง


ปกหน้า ปกหลัง ปกใน บทนำ สารบัญ (1.7 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 1 สัณฐานวิทยาของดิน (5.3 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 2 ความหนาแน่นและความพรุน (4.5 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 3 สมบัติของคอลลอยด์ดิน (5.4 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 4 ปฏิกิริยาดินและการแก้ไข (5.4 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 5 น้ำในดินและความจุน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (5.9 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 6 การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน (7.4 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 7 อินทรียวัตถุในดิน (5.0 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 8 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (2.6 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 9 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย (4.7 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 10 การเคลื่อนที่ของสารเคมีในดิน (3.9 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 11 การเก็บตัวอย่างดิน (4.1 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

บทที่ 12 คำบรรยายหน้าตัดดินและรายงานสำรวจดิน (3.7 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)

ทั้งเล่ม (60 mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ต.ค. 56)