ปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม v2.0 โดย ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์


ผู้แต่ง : ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
จำนวนหน้า : 35 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN :
Format : PDF file

การปรับปรุงพันธุ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่บ่อยครั้งต้องตัดสินใจด้วยภาพรวม (visual selection) หรือความชำนาญทางสายตาของนักปรับปรุงพันธุ์ (breeder’s eyes) และสัมผัสทางจิตหรือจิตชี้นำของนักปรับปรุงพันธุ์ (breeder’s mind) คุณสมบัติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยสัญชาตญาณของตัวนักปรับปรุงพันธุ์เอง (breeder’s instinct) ซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว หรืออาจเกิดขึ้นได้โดยการฝึกฝนและการเสนอแนะจากผู้รู้

การปรับปรุงพันธุ์ก็เหมือนกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั่วไป ที่มีจุดเริ่มต้น สำเร็จ เสื่อมสลาย ไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ตราบใดที่ดอกไม้ยังบานใหม่ทุกปี และดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆ มักจะสวยงามสดใสกว่าพันธุ์เดิมเสมอ ตราบนั้นการปรับปรุงพันธุ์ก็คงจะต้องดำเนินต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ชาติ

 

อ่านเรื่องเต็ม (0.5 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 26 พ.ย. 56)

ขอขอบคุณ รูปจากวารสารเคหการเกษตร