คู่มือปฏิบัติการ การจัดการสวนยางพารา

ผู้แต่ง : เพียงใจ น้อยดี, บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด
จำนวนหน้า : 73 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :
Format : PDF file

 

เอกสาร "คู่มือปฏิบัติการ การจัดการสวนยางพารา" ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา เนื้อหาประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ การเตรียมหลุมปลูก การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติช่วงต้นยางเปิดกรีด และการเก็บน้ำยาง ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์ไว้ในตอนท้าย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะมีคุณค่าสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการนำความรู้ด้านยางพาราขั้นพื้นฐานและการใช้รถแทรกเตอร์นี้ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

นายโกศล นันทิลีพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด

พฤษภาคม 2546

 

อ่านเรื่องเต็ม (6.0 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 16 ก.ย. 55)


 

วีดีโอ การจัดการสวนยางพารา
บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด