สภาพอากาศของภาคอีสานเหมาะหรือไม่สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 29 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2548

 

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ทนและขึ้นได้ในหลายท้องที่ แต่การสร้างทะลายเป็นภาระที่หนักของต้น ไม่เพียงสภาพอากาศที่ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์สูงพอให้ตาดอกเป็นดอกตัวเมียและไม่ฝ่อ ต้นปาล์มต้องใช้น้ำและอาหารสะสมเพื่อเลี้ยงทะลาย ดังนั้นการกระจายของฝนให้มีทุกเดือน ซึ่งสร้างความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในทรงพุ่มได้ จึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสร้างผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่สุด"

"ธรรมชาติการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันดังกล่าว ทำให้การขยายการปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นการเสี่ยงและไม่คุ้มการลงทุน การปลูกปาล์มต้องการปัจจัยการผลิตสูงกว่าการปลูกยางพาราและยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่ต้องใช้ต้นกล้าราคาสูงกว่า ต้องมีการใส่ปุ๋ยตามกำลังผลิตของต้น และการลงทุนระบบน้ำ ซึ่งไม่เพียงต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ยังเป็นปัญหาว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคุ้มการลงทุนหรือไม่"

อ่านเรื่องเต็ม (0.7MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)