ความเข้มแสงและสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียว

สุภาพร เรืองวิทยาโชติ และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 5-6 กันยายน - ธันวาคม 2548 หน้า 263-272

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (7.3MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)