ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ

สุทิน หิรัญอ่อน, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ สิริกุล วะสี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 หน้า 65-75

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (7.9MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)