ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน

พรชัย ไพบูลย์ และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550 หน้า 483-492

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (2.3MB) *

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)


* เนื่องจาก Paper นี้ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550 หน้า 483-492 มีคำ/สัญลักษณ์ (symbol) รวมถึงการเว้นวรรคที่ผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขคำ/สัญลักษณ์ (symbol) รวมถึงการเว้นวรรคที่ผิดให้ตรงกับต้นฉบับ และขอให้อ้างอิงข้อความจาก link ที่ได้นำมาให้ download นี้เท่านั้น