อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ

พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553 หน้า 231-240

 

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (10.0MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 15 ต.ค. 53)


เนื่องจาก Paper นี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553 หน้า 231-240 มีสัญลักษณ์ (symbol) ที่ผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขสัญลักษณ์ (symbol) ให้ตรงกับต้นฉบับ และเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จึงขอให้อ้างอิงข้อความจาก Paper ฉบับแก้ไข ที่นำมาให้ download ในที่นี้เท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอม โจ