พืช

Genus

Virus species

Antibody*

ELISA

Strip

PCR

Primer specific

PAb

MAb

CIgY

แตง

Cucumovirus

CMV

P

-

P

P

-

P

Tobamovirus

CGMMV

P

P

P

P

P

P

Potyvirus

PRSV

P

-

-

P

-

P

ZYMV

P

-

P

P

-

P

WMV-2

P

-

-

P

-

P

Tospovirus

MYSV

P

-

-

P

-

-

WSMoV

P

-

-

P

-

P

Begomovirus

ToLCNDV

P

-

-

P

-

P

SqLCV

-

-

-

-

-

P

Comovirus

SqMV

P

-

-

P

-

P

พริก/มะเขือเทศ

Cucumovirus

CMV

P

-

P

P

-

P

Tobamovirus

TMV

P

P

-

P

P

P

PMMoV

P

P

-

P

P

P

Tobamovirus group

P

P

-

P

P

P

ToMV

-

-

-

-

-

P

ToBRFV

-

-

-

-

-

P

Potyvirus

ChiVMV

P

-

-

P

-

P

PVY

P

-

-

P

P

P

Tospovirus

MYSV/CaCV

P

-

-

P

-

P

WSMoV/CaCV

P

-

-

P

-

P

Begomovirus

ToLCNDV

P

-

-

P

-

P

กล้วยไม้

Tobamovirus

ORSV

P

P

-

P

P

-

Potexvirus

CymMV

P

P

-

P

P

-

มันฝรั่ง

Potyvirus

PVY

P

-

-

P

P

P

มะละกอ

Potyvirus

PRSV

P

-

-

P

-

P

ข้าวโพด

Potyvirus

SCMV

P

P

-

P

-

-


หมายเหตุ * PAb = Polyclonal antibody. MAb = Monoclonal antibody, CIgY = chicken immunoglobulin Y
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563